QUY TRÌNH LÀM VIỆC

1

Tư vấn

Lắng nghe nhu cầu khách hàng, đưa ra giải pháp và tư vấn

2

Thiết kế

Thiết kế mô hình mẫu 3D, chỉnh sửa theo nhu cầu khách hàng

3

Thi công

Thi công, giám sát kỹ thuật, đảm bảo tiến độ công trình theo hợp đồng

4

Bàn giao

Khách hàng nghiệm thu, bàn giao và thanh lý hợp đồng

ĐƠN GIÁ THAM KHẢO
Mẫu thiết kế tiêu biểu